• ΕλληνικάEnglish
Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
( Τέως Καρακιάνι ή Κανακιάνι , πιθανώς Σλάβικες ονομασίες ).
Την έδρα των Αιακιδών, το παλάτι του Αίαντα του Τελαμώνιου, του επιφανέστερου εκπροσώπου του ηγεμονικού οίκου της Σαλαμίνας, αποκάλυψε εξάχρονη συστηματική ανασκαφή, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ο αναπληρωτής καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής των ανασκαφών στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη στα Κανάκια Σαλαμίνας, Γιάννος Λώλος.
Τεκμηριωμένα λοιπόν τα Κανάκια άκμασαν τον 13ο αιώνα π.Χ. Και ερημώνοντας λίγο μετά το 1.200 π.Χ.,έχουμε σαν δεδομένο λοιπόν ότι, κατοικούνταν πριν 3.300 έτη!!
Οι αρχαιολόγοι ταυτίζουν, με βεβαιότητα, τη Μυκηναϊκή πρωτεύουσα της Σαλαμίνας στα Κανάκια, με την παλαιότερη πρωτεύουσα του νησιού, που, όπως αναφέρει ο Στράβων ( ο μέγας αυτός γεωγράφος ) ήταν έρημος στην εποχή του. ( 64π.Χ.- 24μ.Χ.).
Η πόλη αυτή, αναφερόμενη και ως “ Κυχρεία “ σε θραύσμα επιγραφής ( 1ο αιώνα π.Χ., Ακρόπολη Αθηνών), υπήρξε αντικείμενο αναζήτησης περιηγητών και αρχαιολόγων από τις αρχές του 19 ου αιώνα.
Θεωρείται ως μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου Μυκηναϊκά μέγαρα μπορούν να αποδοθούν στον τραγικό ήρωα.
Τεκμηριώνεται για πρώτη φορά το κέντρο μιάς νησιώτικης ηγεμονίας το οποίο εμφανίζει μεγάλες διαφορές στην παραγωγή και κοινωνικό οικονομική οργάνωση, σε σύγκριση με τα μεγάλα ανακτορικά κέντρα της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδος.
Από τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής, σημαντικότερα είναι τα αντικείμενα Κυπριακής ή Ανατολικής προέλευσης, που μαρτυρούν τις διεθνείς σχέσεις του παραλιακού κέντρου. Ανάμεσα τους ένα κομμάτι από Κυπριακό χάλκινο τάλαντο και ένα χάλκινο έλασμα από φολιδωτή πανοπλία ανατολικού τύπου, που είναι εντελώς μοναδικό, επειδή είναι σφραγισμένο με Αιγυπτιακή βασιλική σφραγίδα του Ραμσή του Δευτέρου. Το εύρημα είναι σημαντικό για τη γνώση της εμβέλειας του Μυκηναϊκού βασιλείου της Σαλαμίνας, αλλά και για την ιστορία της ανατολικής μεσογείου στο 13ο αιώνα π.Χ.
Αποτελέσματα: